logo


Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Ἐπέτειος Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς

 

Κατά τήν σημερινή Κυριακή, πρός τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) ἔχει θεσμοθετηθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά ἑορτάζεται ἡ ἐπέτειος τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Τίς ἡμέρες αὐτές 94 ἔτη μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή (1922) ἡ Ἐκκλησία μας στρέφει τήν μνήμη της στό μαρτύριο τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων Μητροπολιτῶν α) Σμύρνης Χρυσοστόμου β) Μοσχονησίων Ἀμβροσίου γ) Κυδωνιῶν Γρηγορίου καί δ) Ἰκονίου Προκοπίου, ε)Ἐπισκόπου Ζήλων Εὐθυμίου καθώς ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν πού ὑπέστησαν βίαιο καί μαρτυρικό θάνατο στά φρικαλέα ἐκεῖνα γεγονότα τῶν διωγμῶν καί τῶν μαρτυρίων. 

Σέ αὐθεντικά κείμενα καταγράφεται ἡ συντελεσθεῖσα γενοκτονία:

          α΄ Παραθέτουμε  πόσπασμα πό τήν κθεση το Μητροπολίτου φέσου, πως γράφη στήν γλσσα τς ποχς γιά τούς πηνες διωγμούς το Μικρασιατικο λληνισμο πό τούς Νεοτούρκους.

          «Τό Κεμαλικν κνημα, το ποου πρωτεργάται πρξαν τ μλλον φανατικ κα βρβαρα στοιχεα το Τουρκικο κρτους, εθς μα τ μφανσει ατο, κήρυξαν πην διωγμν κατ παντς Χριστιανικο, περβαλεν ες γριτητα τν π τς λσεως τς Κωνσταντινουπλεως Τουρκικν κατ τν Χριστιανν πολιτικν. …………………………………………………………………………………………………………………………

          Κα τί μν πστησαν ν τ Κεμαλοκρατουμν Μικρ σίᾳ ο Χριστιανο, κτοπισθντες, ληστευθντες, τιμασθντες, σφαγντες ενε σχεδν γνωστ τος πσιν.

          Ενε μως εστι γνωστα πακριβς τ κατ το κλρου διενεργηθντα …………………………………………………………………………………………………………………………

          Γνωρζομεν τι Μητροπολται κα πσκοποι ς κονου Προκπιος, Ζλων Εθμιος, Σεβαστεας Γερβσιος, Πατρων Μελτιος, οδουπλεως Κριλλος, πρην οδουπλεως Λεντιος, ο ρχιμανδρται Ματθας ρχιερατικός πτροπος ν Ναζλ, Χρυσστομος ρχιερατικός πτροπος ν Δενιζλ, Λεντιος ρχιερατικός πτροπος ν Μυλσσοις, ο ρχιδικονοι ωακεμ Γοναρης, Ξενοφν απτκης, ερς κλρος ν γνει τν παρχιν νων, λιουπλεως, Πισιδας, κονου, Καισαρεας, Νεοκαισαρεας, Χαλδεας, Τραπεζοντος, Κολωνας κα τν λοιπν Κεμαλοκρατουμνων παρχιν λλοι μν φονεθησαν, βασανισθντες γρως, λλοι δ πομακρυνθντες βιαως κ τν ποιμνων των πθανον ν τας φυλακας κα τ ξορίᾳ κα λλοι βασανζονται εστι ξριστοι ες τ βθη τς νατολς, στερομενοι περιθλψεως κα βοηθεας (βλέπε Περιοδικό «Χριστιανικόν μερολγιον 1925» ( ν θναις Τποις Φονικος 1924 σελ. 107-122).

           

* * * * *

          β΄ Παραθέτουμε πίσης πόσπασμα τς ναφορς το δίου Μητροπολίτου πρός τόν Οκουμενικό Πατριάρχη γιά τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί τό μαρτυρικό θάνατο το θνοϊερομάρτυρα Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης:

          «Α πληροφορίαι α συλλεγεσαι τήν πομένην κ διαφόρων πηγν βεβαίουν πσαι τι κατεδόθη οτος ες τόν χλον, στις διαπομπεύσας καί καταβασανίσας ατόν, διεμέλισε τό σμα ατο καί ετα περιέφερεν ν θριάμβ τήν ρχιερατικήν ατο ράβδον νά τάς Τουρκικάς συνοικίας, διαλαλών τήν «παραδειγματικήν τιμωρίαν κιαφίρ, προδοτικς πρός τούς Τούρκους πολιτευθέντος». Οτως τελειώθη ν Κυρί ρχιερεύς, διανύσας τόν θεοφιλ ατο βίον ν ρετας καί γιότητι, περιπαθς γαπήσας τήν κκλησίαν, γωνισθείς καλλινίκως πέρ το θνους καί πρωτοστατήσας ν παντί ργ, τιμντι λειτουργόν πραγματικόν τς κκλησίας το Χριστο.

          γένετο, κατά τά περί ατο προφητικς πό το πνεύματος ερημένα, πιστός χρι θανάτου καί δόθη ατ στέφανος τς ζως. Μήτηρ κκλησία, θρηνοσα πί τ πωλεί διαπρεπος Ατς λειτουργο, εναι, δέν μφιβάλλω, περήφανος διά τό μακάριον ατο τέλος, τό πισφραγσαν βίον χριστιανοπρεπ, πλήρη ργασίας καμάτου καί μόχθων περανθρώπων. μισθαποδότης το Κυρίου ς προσδεχθ ατόν ες τήν αωνίαν νάπαυσιν!»

           

          να σχηματίσ μετέρα Θειοτάτη καί προσκυνητή μοι Παναγιότης μυδράν δέαν τν φαντάστως τραγικν τούτων γεγονότων, ρκε νά ναφέρω τι λέμβοι πλήρεις γυναικοπαίδων σύροντο διά σχοινίου δεδεμένου ες τόν λαιμόν τολμηρν νδρν, οτινες κολυμβντες κατώρθωσαν νά περισώσωσι τό πολύτιμον φορτίον καί πολλοί ξ ατν ερον τόν θάνατον κ τς κοπώσεως, πνιγέντες ν τ κτελέσει το καθήκοντος. λλαι πάλι γυνακες μή δυνάμεναι πί πλέον νά κολυμβσιν ρυμουλκοντο πό τν ντός τν λέμβων, κρατούντων ατάς κ τς κόμης».  (βλέπε Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικν Σπουδν τ. 4, σσ.301-322, φιέρωμα στήν Μικρασιατική Καταστροφή, Κέντρο Μικρασιατικν Σπουδν, θήνα 1983).

 

* * * * *

Τά γεγονότα ατά συραν στό δρόμο το ξεριζωμο καί τς προσφυγις νάμισυ κατομμύριο Μικρασιάτες. Μπροστά στίς θυσίες τους, στά μαρτύριά τους, στίς ταλαιπωρίες τους σήμερα στεκόμαστε μέ πολύ σεβασμό καί τιμή καί κλίνουμε ελαβικά τό γόνυ μας. 

          Σέ πολλούς Δήμους τῆς Χώρας μας ἀνάμεσα σ’ αὐτούς καί ἐκεῖνοι πού περιλαμβάνει ερά Μητρόπολή μας (Καισαριανή, Βύρωνας καί Ὑμηττός) γκαταστάθηκαν πρόσφυγες μετά τόν διωγμό τους πό τίς πατρίδες τους, πού λθαν νδεες φο χασαν τήν περιουσία τους καί λα τά πάρχοντά τους καί κατέφυγαν στίς περιοχές ατές γιά νά στεγασθον καί νά θεμελιώσουν μία νέα περίοδο ζως.

Ἄς παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους μας νά πρεσβεύουν γιά ὅλους ἐμᾶς. Τώρα πού βρισκόμαστε σέ δύσκολους καιρούς καί νά ἀποτελοῦν πρότυπα καί ὁδηγούς γιά τήν ζωή μας, διδάσκοντας ἔτσι καί τίς νεότερες γενιές.