logo


Κήρυγμα Κυριακῆς 30.10.2016

(Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ)

Ἀπόστολος Κυριακῆς Β΄ Κορινθίους ια΄ 31-ιβ΄ 9

 

χώριστος σύντροφος κάθε νθρώπου. Πραγματική σκιά  του, πού τόν κολουθε παντο καί πάντα. Κοινός  κλρος  λων τν νθρώπινων γενεν πρόκειται γιά τή σωματική καί θική δυναμία πού σφραγίζει κάθε νθρωπο, κόμα καί τόν πιό προοδευμένο χριστιανό. Διότι καί πιστός χριστιανός ζε τό δράμα ατό τς διπλς νθρώπινης δυναμίας. Τήν παρξή του πό τό να μέρος τήν  λούζει τό φς τς πίστεως καί πό τό λλο τή σκίαζει σωματική καί θική δυναμία του. πόστολος Παλος πού ζησε βαθιά τή συγκλονιστική ατή νθρώπινη μπειρία μς βοηθ σήμερα νά μβαθύνουμε περισσότερο στό βασικό ατό θέμα τς ζως το νθρώπου καί μάλιστα το χριστιανο.

  νθρωπος χαρακτηρίζεται χι μόνο γιά τό μεγαλεο τοῦ πνεύματός του, λλά καί τήν δυναμία το σώματός του. Διότι τό σμα το νθρώπου, μετά τήν πτώση του, γινε σθενικό, φθαρτό  καί θνητό. τσι τό σμα γινε γιά τόν νθρωπο να μεγάλο βάρος. Καί τό βάρος ατό τόν νιώθουν  πιό πολύ  σοι πό τούς νθρώπους χουν καί <<  σκόλοπα τῇ σαρκί>>, σοι δηλαδή εναι ρρωστοι, νάπηροι παράλυτοι, πως σημειώνει στή σημερινή περικοπή  πόστολος Παλος. σωματική δυναμία βαραίνει κόμη καί τούς πνευματικά προοδευμένους νθρώπους. Τό λεύθερο καί δυνατό πνεμα τους νεβαίνει στά ψη το ορανο. Τό ἀδύνατο μως σμα τους δέν μπορε νά τούς κολουθήσει καί πολλές φορές γίνεται βάρος δυσβάστακτο πού περιορίζει ματαιώνει τίς πνευματικές τους ναβάσεις. διος Κύριος δέν παρέλειψε νά προειδοποιήσει τούς μαθητές του γιά τήν κατάσταση ατή τς νθρωπίνης φύσεως <<τό μέν πνεμα πρόθυμον δέ σάρξ σθενής>>.

     Στή σωματική δυναμία πρέπει νά προστεθε καί θική δυναμία το νθρώπου. Εναι δυναμία πού παρουσιάζει νθρωπος νά δεχθε καί νά φαρμόσει τό θέλημα το Θεο στή ζωή του. Τό Εαγγέλιο το ησο ρίζει τόν τρόπο ζως καί συμπεριφορς το νθρώπου. μως νθρωπος καί χριστιανός κόμα δυσκολεύεται νά κολουθήσει μέ συνέπεια καί πιστότητα τόν εαγγελικόν νόμο. πάρχουν μάλιστα περιπτώσεις, κατά τίς ποες νθρωπος θέλει νά τηρήσει τό θέλημα το Θεο, λλά δέν μπορε . Ατή εναι πιό τραγική φάση τς θικς δυναμίας το νθρώπου, πού τήν περιγράφει πόστολος Παλος ς ξς << θέλω νά κάνω τό καλό καί τήν ρετή, στήν πράξη μως δέν τό κατορθώνω. Δέν κάνω δηλαδή τό καλό πού θέλω μέ τή θέλησή μου, λλά τό κακό πού δέν θέλω, ατό κάνω>> (Ρωμ. ζ’ 18-19). Μπροστά στήν τραγική πραγματικά ατή κατάσταση, πόστολος θέτει τό ρώτημα κ μέρους κάθε νθρώπου «πόσο ξιολύπητος νθρωπος εμαι γώ! ποιός θά μέ λευθερώσει πό τό σμα ατό, πού μαρτία κανε ργανο θανάτου; » (Ρωμ. ζ’ 24)

 Τήν πάντηση στό πανανθρώπινο ατό ρώτημα δωσε Κύριος ησος, λέγοντας στόν πόστολό Του « χάρις  πού σοῦ δίνω εναι ρκετή γιά νά νικήσεις τήν δυναμία σου. Διότι τότε φανερώνει τή δύναμή μου, ταν νθρωπος εναι δύνατος καί μέ τή δική μου δύναμη πιτυγχάνει μεγάλα κατορθώματα ».

     Ἰησοῦς Χριστός στήν δυναμία το νθρώπου παντ μέ τή  προσφορά τς χάριτός Του. προσφορά ατή δέν παλλάσσει τόν νθρωπο πό τήν δυναμία, λλά τόν νισχύει γιά νά τήν περνικάει   καί νά κάνει  θαύματα κόμη. τσι  καί δυναμία το νθρώπου παραμένει καί δύναμη το Θεο φανερώνεται, στε νά μήν πάρχει περίπτωση συγχύσεως καί περβάσεως τν ρίων. νθρωπος δύνατος- Θεός δυνατός.

  σχέση ατή νθρώπινης δυναμίας καί δυνάμεως το Θεο τονίζεται πολύ συχνά στήν γία Γραφή. διος Κύριος δήλωσε κατηγορηματικά στούς μαθητές Του « χωρίς μο ο δύνασθε ποιεῖν οδέν. (ω. ιε΄ 5). Καί πόστολος Παλος, γεμᾶτος κανοποίηση καί χαρά γιά τήν περνίκηση τς νθρώπινης δυναμίας μέ τή δύναμη το Χριστο διακηρύττει << πάντα σχύῳ ν  τ  νδυναμοῦντι μέ Χριστό».

     Δέν πάρχει λλη λύση στό ζήτημα τς νθρώπινης δυναμίας παρά μόνο δύναμη  το Χριστο. Ατή νίσχυε τούς γράμματους ψαράδες τς Γαλιλαίας νά γίνουν Θεολόγοι καί διδάσκαλοι τς Οκουμένης. Ατή βοήθησε τούς μαθητές νά βαδίσουν φοβα μέσα στά μφιθέατρα καί νά ντιμετωπίσουν τά δόντια τν θηρίων, τά πυρακτωμένα τηγάνια καί τά σπαθιά τν δημίων. Ὅ, τι ραο, ψηλό καί γιο κατορθώνει χριστιανός τό φείλει στή δύναμη τς χάριτος το Χριστοῦ.

     Παρόλα ατά μως τά κατορθώματα κατάσταση τς νθρώπινης δυναμίας παραμένει. Καί τοτο, πως επαμε, γιά νά μένει νθρωπος πάντα ξαρτημένος καί νωμένος μέ τό Θεό. Γιατί δέν χουν τόση σημασία τά κατορθώματα πού κάνει νθρωπος μέ τή δύναμη το Θεο, σο νωση καί κοινωνία το  νθρώπου  μέ τόν Θεό. Καί κοινωνία ατή εναι δυνατή σέ ποιαδήποτε κατάσταση καί  ν βρίσκεται νθρωπος. Μέ τόν τρόπο δέ ατό πιτυγχάνεται σκοπός καί προορισμός το νθρώπου, πού δέν εναι λλος πό τή συνεχ καί διάλειπτη κοινωνία του μέ τή ζωή, τή χάρη καί τή δύναμη τς παναγίας Τριάδος.