logo


Κήρυγμα Κυριακῆς 20.11.2016

(Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ)

Ἀπόστολος Κυριακῆς Πρός Γαλάτας στ΄ 11-18

 

σταυρς το Χριστο εναι σημαία τν χριστιανν. Μέσα μως στ χριστιανικ πλήρωμα πάρχουν κα μερικο χριστιανοί, πο ποστέλλουν τήν σημαία το Σταυρο. Καλεσμένοι νά εναι ξιωματικο κα στρατιτες το Χριστο, ντρέπονται διστάζουν να γωνιστον κάτω π τή σημαία Του.

            Φαινόμενο νησυχητικ γιά τή χριστιανική παρατάξ. Τ πισημαίνει μεγάλος στρατηγς το χριστιανικο γνα, πόστολος Παλος. Στή σημεριν περικοπ περιγράφει τ φαινόμενο ατ κα τ ντιμετωπίζει μ πέροχο τρόπο.

            Ο χριστιανο ο Γαλάτες ταν πρώην εδωλολάτρες, « θνικο ». ταν μως γιναν χριστιανοί, σύμφωνα μ τν ποφάση τν ποστόλων, δέν ταν ποχρεωμένοι νά τηρον τν ουδαϊκ συνήθεια τς περιτομς. Μερικο μως ψευτοδιδάσκαλοι γιά νά τ χουν καλ μ τος ουδαίους νάγκαζαν τος χριστιανος Γαλάτες νά περιτέμνονται χι γιατ πίστευαν στή σημασία τς περιτομς, λλ « μόνο κα μόνο γιά νά μν καταδιώκονται π τος ουδαίους». τολμοι κα δειλο  δέν κήρυτταν τ κήρυγμα το Σταυρο, διότι ταν « σκάνδαλο>> γιά τος ουδαίους, λλ καυχόνταν μαζ τους γιά τν τήρησει το ουδαϊκο νόμου τς περιτομς! Τ φοβερ κατάντημα.

            Μήπως μως τ διο δέν συμβαίνει κα σήμερα; λοι βέβαια ο χριστιανο ζοῦν μέσα στή σύγχρονη κοινωνία, μέσα σ να κοσμικ κοινωνικ περιβάλλον, που πικρατον συνήθειες ξένες πρς τ πνεμα το Χριστο κα τ χριστιανικ τρόπο ζως. Ο περισσότεροι  βέβαια μένουν νεπηρέαστοι π τς πιδράσεις ατς το κόσμου. πάρχουν μως κα μερικο<<χριστιανοί>>, πο συμπεριφέρονται πως ο κοσμικοί, χι γιατ εναι κοσμικο λλ<< μόνον  να μ τ  σταυρ το Χριστο διώκονται>>. Γιά νά μ χαρακτηριστον π τος λλους καθυστερημένοι τάχα κα πισθοδρομικοί! Στός κοινωνικς συναναστροφές, στά γραφεα, τ καταστήματα, τος στρατνες, τ σχολεα κ.τ.λ. θ συναντήσει κανες ρκετος τέτοιους « χριστιανος ».

            Δεν κδηλώνονται. Δέν ποκαλύπτουν τίς χριστιανικς ντιλήψεις τους. Δέν τολμον νά διαμαρτυρηθον γιά κάτι σχημο πού βλέπουν κονε. Κλείνουν τ στόμα. Κάνουν σως τν διάφορο κα συμφωνον μ σα λέγονται κα γίνονται, χι γιατ τ πιστεύουν, λλ « μόνον να μ τ σταυρ το Χριστο διώκονται»! Φοβερ λήθεια κατάντημα γιά χριστιανούς, πο πρέπει νά εναι « φς το κόσμου » κα « λας τς γς »(Ματθαίου ε΄13, 14).

            πόστολος τν θνν προχωρε. Μέσα στή συγκεχυμένη τμόσφαιρα πού δημιουργοσαν ψευδοχριστιανοί, προβάλλει τ φωτειν προσωπικ του παράδειγμα. Ζοσε κα ατς μέσα στό διο περιβάλλον. Οἱ ουδαοι τν εχαν χαρακτηρίσει σν τν π’ ριθμν να χθρ τους. Ατς μως διαφορε. Κα ν ο<< χριστιανο>> π νθρωπαρέσκεια κα δειλία καυχῶνται γιά τν χρηστη πι περιτομή, πόστολος ψώνει τ νάστημα του κα διακηρύττει, τι τ δικ του καύχημα εναι Σταυρς το Χριστο! « μο δ μ γένοιτο καυχᾶσθαι  ε  μ ν  τ Σταυρ  το Κυρίου μν ησο Χριστο ».

            Καυχῶνται γύρω σου ο νθρωποι, δελφέ μου, γιά τν καταγωγ τους, τς θέσεις τους, τ πλούτη τους, τς μαρτωλς τους πολαύσεις. Μν ντυπωσιάζεσαι. λα ατ εἶναι πράγματα μηδαμινς ξίας. Μίλησε μως κα σύ. ψωσε τ νάστημά σου κα διακήρυξε μ τ λόγιά σου κα τή ζωή σου, ποιό εναι τ ληθιν καύχημα γιά τν νθρωπο. Δεῖξε τν γν σου καρδία πού τν καθάρισε τ αμα το σταυρωμένου. Διηγήσου πς σουν προηγουμένως, πς ζοσες  καί πῶς  σ μεταμόρφωσε   δύναμη το Σταυρο. Μίλησε σ γνωστος κα ξένους γιά τ μεγάλο σου καύχημα, τ παιδιά σου, πο μ τή δύναμη το Σταυρο γωνίζονται « τν καλν γνα » κα νικοῦν  τή χυδαιότητα κα τή διαφθορά, πο τος περικυκλώνουν. Δεξε σύ,  χριστιαν γυνακα, μ τή ζωνταν κοινωνική σου δράση, πο τν κάνεις κάτω π τή σημαία το σταυρωμένου, τι ατ εναι τ ληθιν καύχημά σου . Τή στιγμή πού ο λλοι, βυθισμένοι στή ματαιότητα κα τν νθρωπαρέσκεια, καυχῶνται γιά τ « σκύβαλα » τῆς ζως, σ χριστιανέ, ψωσε τή σημαία σου, τ καύχημά σου, τ Σταυρ το Χριστο.

            πόστολος Παλος, μιλάει κα γιά τν << Καιν κτίσι>>, τν  νέα  δημιουργία πού περγάζεται Σταυρς το Χριστο μέσα στόν κόσμο κα τν στορία. μως, κοιν ατ  κτήσι δέν μπορε νά γκατασταθε στόν κόσμο μ φοβισμένους κα δειλος <<χριστιανούς>>. νέα  δημιουργία θέλει γωνιστές, θέλει μαχητές, μ καύχηση ν Χριστ, μ τ κεφάλι ψηλά. Διότι δέν χουν τίποτε να φοβηθοῦν, τίποτε νά ντραποῦν. Δέν νήκουν στό στρατόπεδο τς μαρτίας, πο φέρνει ντροπή. νήκουν στό στρατόπεδο το Χριστο, στός πάλξεις το ποίου ψώνεται σημαία Του, Ματωμένος Σταυρς Του. Τιμ κα χαρά, ερήνη κα λεος  σ ατούς πού ζοῦν κα μάχονται κάτω π τν ερότερη ατ  σημαία το κόσμου.