logo


 

Κήρυγμα Κυριακῆς

 

Γ΄ Νηστειῶν- Σταυροπροσκυνήσεως

 

19 Μαρτίου 2017

 

(Ἑβραίους δ΄, 14-ε΄, 6)

 

 

 

Σταυρός το Χριστο.

 

    προτροπή ατή το ποστόλου Παύλου χει διαίτερη φαρμογή στήν πνευματική καί στορική ζωή το ρθόδοξου λληνικο λαο. Διότι καί σάν χριστιανοί  καί σάν λληνες μόνο στό σταυρό το Χριστο βρήκαμε λεος γιά τά μαρτήματά μας, νίσχυση δέ καί βοήθεια στίς μεγάλες περιπέτειες το θνους μας.

 

Καταφυγή τν χριστιανν.

 

    πόστολος ναφέρεται σήμερα στό ρχιερατικό ξίωμα το Χριστο. Κύριος ησος Χριστός σάν ρχιερέας μοιάζει, λλά καί διαφέρει κατά πολύ πό τούς ρχιερες τς Παλαις Διαθήκης. Ο βραοι ρχιερες τς Λευιτικς  εροσύνης προσέφεραν πάνω στό θυσιαστήριο το ναοῦ δῶρα  καί θυσίες γιά τή συγχώρηση  τν μαρτιν το λαο. Κύριος μως προσέφερε μοναδική θυσία, τόν διο τόν αυτό Του πάνω στό σταυρό το Γολγοθᾶ καί γινε τσι θύτης μαζί καί θύμα. Χάρη στή μοναδική ατή θυσία, ησος Χριστός ναδείχθηκε μοναδικός ρχιερέας καί σταυρός Του, μοναδική πηγή το θείου λέους.

 

   κτοτε Σταυρός το Ἰησοῦ Χριστο γινε μοναδική καταφυγή τν χριστιανν. Κατά τήν τέλεση το γιου  βαπτίσματος, ταν νθρωπος γίνεται μέλος τς κκλησίας το Χριστο, χρίεται  σταυροειδς μέ τό γιο Μύρο στά κύρια μέρη το σώματός του. πειτα, κάθε χριστιανός, κάνοντας τό σημεο το Σταυρο, σφραγίζει  καί σφαλίζει τήν παρξη του, σμα καί ψυχή πό τίς προσβολές το χθρο καί πό κάθε κίνδυνο, ρχίζει καί τελειώνει τήν καθημερινή του ργασία, συμμετέχει στή θεία λατρεία, ν μέ τά χείλη του ψιθυρίζει τό « κύριε λέησον »!  λόκληρη  ζωή  το χριστιανο συνδέεται μέ τήν σταυροειδ ελογία τς κκλησίας καί τήν πίκληση το λέους καί τς δυνάμεως το Χρήστου. καθημερινός κόπος το χριστιανο, ο χαρές καί λύπες του, ρρώστια  καί θάνατός του, λα βρίσκονται κάτω πό τήν προστασία καί τή χάρη το Σταυροῦ.

 

   καταφυγή στή χάρη το Σταυροῦ κορυφώνεται, ταν χριστιανός προσέρχεται μέ συναίσθηση στά ερά Μυστήρια. Τότε λυτρωτική χάρη το Σταυροῦ γίνεται προσωπικό του βίωμα.

 

Καταφυγή τν λλήνων.

 

       πό τότε πού πόστολος Παλος κήρυξε τό σταυρό καί τήν νάσταση το Χριστο στόν ρειο Πάγο τν θηνν, χώρα μς γκάλιασε σιγά σιγά τήν καινούργια πίστη, μέχρις του σταυρός το Χριστο γινε κέντρο τς ζως τν λλήνων καί σχυρό καταφύγιο στίς λλεπάλληλες περιπέτειες τς στορίας τους.

 

     Δέν εναι λίγοι  οσυμπατριτες μας πού μαρτύρησαν κατά τούς αώνας τν μεγάλων διωγμν. Οκατακόμβες τς Μήλου εναι να πό τά ζωντανά μνημεα τς αματηρς προσφορς τν λλήνων χριστιανν, κατά τούς φοβερούς κείνους χρόνους. ταν, κατόπιν, Μέγας Κωνσταντνος δρυσε τή βυζαντινή ατοκρατορία, πού γρήγορα γινε λληνική, τό νέο κενο  πολίτευμα σάν  σύμβολο το εχε τόν         «τύπον  το Σταυρο». Καί ταν γία λένη ξιώθηκε νά νακαλύψει στά εροσόλυμα τό Τίμιο Σταυρό το κυρίου, Σταυρός ατός γινε δύναμη καί καταφυγή λόκληρης τῆς ατοκρατορίας.

 

   λλά καί ταν « Πόλις άλω», ταν πεσε Κωνσταντινούπολη καί ρχισε μακραίωνη τουρκική  δουλεία καί καταδυναστεία, τό ὑπόδουλο γένος κατέφευγε σύσσωμο κάτω πό τήν προστατευτική σκιά το Σταυρο. Σταρος, τά πάθη καί νάστασις το Χριστο ταν              « Καταφυγή καί δυνάμις » γιά  τόν ρθόδοξο λληνικό λαό « ν τας θλίψεσιν τας ερούσαις ατόν σφόδρα » (Ψαλ. 45, 1). Σέ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε  ξανά τήν πέτειο τς θνικς μας νεξαρτησίας. Ποιό ταν τό μυστικό πλο τν πόδουλων κείνων γωνιστν το 1821;  Δέν ταν λλο πό τόν Τίμιο Σταυρό το Χριστο. Σέ ατόν κατέφευγαν μέ δολη  καί γνή πίστη  καί σ΄ Ατόν βρκαν πραγματικά τή δικαίωση τν γώνων τους « πέρ Πίστεως καί Πατρίδος ».

 

     Σταυρός  το Ἰησοῦ Χριστο, παρά τίς λυσσαλέες ντιδράσεις τν χθρν τῆς Πίστεως καί τς Πατρίδος, ξακολουθε νά λατρεύεται στή χώρα μας καί νά σημαδεύει τό ερό λάβαρο, τή σημαία το θνους μας! Σταυρός ξακολουθε νά ψώνεται στούς ναούς καί στίς καρδιές τν λλήνων.

 

       Σκοτεινές δυνάμεις δέν θά σταματήσουν τίς δόλιες προσπάθειές τους νά ξεριζώσουν τό Σταυρό πό τή ζωή το ελογημένου ατο θνους. Οἱ πιστοι καί θεοι  δέ θά κουραστον νά ρίχνουν  τά βέλη τους ναντίον τς Πίστεως το σταυρωμένου. Γι’ αὐτό, χρειάζεται γρήγορση. Νά γρηγορομε  κάτω πό τό Σταυρό, μαζί μέ τήν Παναγία καί τόν γαπημένο Του μαθητή ! Νά γρηγορομε καί νά προσευχόμαστε γιά τόν αυτό μας, τήν κκλησία μας, τήν λλάδα μας καί γιά ατούς κόμη τούς σημερινούς ρνητές καί σταυρωτές τοῦ Ἰησοῦ Χριστο. Γιατί πολλοί πό ατούς εναι πολύ πιθανόν νά γίνουν ο κατόνταρχοι (Ματθ. κζ΄ 54) τς ποχς μας !!!