logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η           Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἐν Καισαριανῇ τῇ 11ῃ Σεπτεμβρίου 2003
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

ΠΡΟΣ
τίς ἐριτίμους Διευθύντριες καί Νηπιαγωγούς τῶν Νηπιαγωγείων
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί καί Ἀγαπητές
χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

έ τήν ἔναρξι τῆς σχολικῆς περιόδου 2003-2004 σᾶς ἀπευθύνω ἐγκάρδιον χαιρετισμόν μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν. Εὔχομαι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά σᾶς εὐλογεῖ πλουσίως καί νά σᾶς στηρίζει στό πολυεύθυνο καί ἱερό ἔργο σας.

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ἐκ τῆς ἐπικοινωνίας μας αὐτῆς νά σᾶς θυμίσω δύο λόγους τῆς Γραφῆς, στούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία μας ἐπικεντρώνει τήν προσοχή ὅλων μας.

α) Ὁ πρῶτος εἶναι λόγος τοῦ Κυρίου μας “Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός μέ” (Λουκ. ιη΄ 15-16). Ὁ Κύριος μᾶς ζητεῖ νά μήν ἐμποδίσουμε τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά Του.

Γι’ αὐτό καί ἐγώ πατρικά σᾶς προτρέπω νά διευκολύνετε τούς μικρούς ἀδελφούς μας νά πλησιάσουν τόν Κύριό μας. Νά Τόν γνωρίσουν, νά Τόν ἀγαπήσουν.

Μέ τήν διακονία σας θά ὁδηγήσετε τά παιδιά στήν πηγή τῆς ζωῆς μας.

β) Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι τοῦ Ἀποστόλου Παύλου : “ Ἀδελφοί, μή παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλά τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δέ φρεσί τέλειοι γίνεσθε ” (Α΄ Κορ. ιδ΄ 20). (Μετάφρασις :“Ἀδελφοί, μή γίνεστε σάν παιδιά στό μυαλό. Νά εἶστε σάν παιδιά ὡς πρός τήν κακία, ἀλλά στό μυαλό νά εἶστε ὥριμοι ἄνθρωποι”). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισημαίνει τήν ἀνάγκη νά νηπιάζουμε ὡς πρός τήν κακία. Νά εἴμαστε ἄκακοι καί ἀπονήρευτοι, ὅπως τά νήπια. Διά τοῦτο δέν πρέπει νά ἀφήνουμε τά πάθη καί τίς κακίες νά αὐξάνωνται στή ψυχή καί τό νοῦ μας.

Τό ἔργο σας εἶναι, ἐνῷ τά νήπια θά προκόπτουν καί θά ἀναπτύσσωνται κατά τό σῶμα, σεῖς πρέπει νά περιορίζετε καί νά περιστέλλετε τήν συμφυεῖσα στήν ψυχή τους κακία καί τά πάθη τῆς ἁμαρτίας. Ἐφ’ ὅσον κατά τήν Γραφή “ ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπί τά πονηρά ἐκ νεότητος αὐτοῦ ” (Γεν. η΄ 21). (Μετάφρασις : “Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου τείνει μέ ἐπιμέλεια στά πονηρά ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του”).

Λάβετε, λοιπόν, στά χέρια σας τό φῶς τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας καί φωτίσατε τίς ψυχές τους, γιά νά καθαρθοῦν ἀπό τήν κακία, νά λάμψουν ἀπό τήν χάρι τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία θά κατοικήσει σ’ αὐτά.

Καλή σχολική χρονιά. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.