logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η           Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 23 Ἀπριλίου 2006
ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πρὸς
τὸν Εὐαγῆ Ἱερὸ Κλῆρο, τοὺς Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους
τοὺς Ὁσιωτάτους Μοναχούς, τὶς Ὁσιώτατες Μοναχὲς
καὶ τοὺς εὐλογημένους Χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Πατέρες καὶ Ἀδελφοί Παιδιά μου,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νὰ ἑορτάσουμε μὲ πνευματικὴ εὐφροσύνη τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς λόγους τοῦ ἁγίου πατέρα μας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος». (Ἀπὸ τὸν Κατηχητικὸ λόγο στὴν Κυριακή του Πάσχα). Σπεύδουμε στὸ χαρμόσυνο αὐτὸ κέλευσμα καὶ προσερχόμεθα λαμπαδηφόροι νὰ μετάσχουμε στὴν λαμπρὴ ἡμέρα τῆς πανηγύρεως καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Θεωροῦμε καθῆκον μας νὰ διευκρινήσουμε ὅτι κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μετέχουμε στὸ ἑορταστικὸ καὶ πνευματικὸ συμπόσιο τῆς πίστεως μὲ δυὸ τρόπους:

α'. Μὲ τὴν γνῶσι κατὰ τὸν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου «γνῶμεν τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν καὶ ὑπὲρ τινος Χριστὸς ἀπέθανεν». (Ἀπὸ τὸν λόγο Α' «Εἰς τὸ Πάσχα» ΒΕΠΕΣ 58 σέλ. 244).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ του (γ' 18-19), ὅτι προσεύχεται καὶ παρακαλεῖ τὸν ἐπουράνιο Θεὸ καὶ Πατέρα μας νὰ μᾶς ἐνισχύσει πλουσιοπάροχα γιὰ νὰ μπορέσουμε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἀποτελοῦμε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ συλλάβουμε ποιὸ εἶναι τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος, τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψους τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας μας καὶ νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ποὺ ξεπερνάει κάθε ἀνθρώπινη γνῶσι. Ἔτσι θὰ γεμίσει ἡ ζωή μας μὲ τὴν πλούσια χάρι τοῦ Θεοῦ.

Οἱ θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, οἱ αὐτόπτες μάρτυρες τῆς ζωῆς, τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς βοηθοῦν νὰ ἀποκτήσουμε τὴν σωτήρια γνῶσι διδάσκοντάς μας αὐθεντικὰ γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ πάθους καὶ τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅτι ὁ Θεὸς Αὐτὸν ποὺ δὲν εἶχε γνωρίσει ἁμαρτία, δηλαδὴ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν φόρτωσε μὲ ὅλη τὴν ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων γιὰ χάρι μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς μέσῳ Ἐκείνου νὰ βροῦμε τὴν σωτηρία κοντὰ στὸν Θεό. (Β' Κορινθίους ε'21).

Ὅτι Αὐτός, δηλαδὴ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, σήκωσε τὶς ἁμαρτίες μας μὲ τὸ ἴδιο Του τὸ σῶμα στὸ σταυρὸ γιὰ νὰ νεκρωθοῦμε ἐμεῖς ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ζήσουμε μέσα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. (Α' Πέτρου β' 24).

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. Τὸ ἐξηγεῖ καὶ τὸ ὑμνεῖ ὁ φλεγόμενος ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγάπησε γιατί εἶναι πλούσιος σὲ ἔλεος καὶ ἔχει ἀπέραντη ἀγάπη. Κι ἐνῶ εἴμεθα πνευματικῶς νεκροὶ ἐξαιτίας τῶν παραπτωμάτων μας, μᾶς ξανάδωσε ζωὴ μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ ἔχουμε σωθεῖ. Μᾶς ἀνέστησε μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μᾶς ἔβαλε νὰ καθίσουμε μαζὶ μὲ Αὐτὸν στὰ οὐράνια. (Ἐφεσίους β' 4-6).

Αὐτὸ ἑορτάζουμε ὄχι μία ἡμέρα στὴν ζωή μας ἀλλὰ συνεχῶς καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ θὰ ἐπεκτείνεται αἰωνίως.

β'. Συμμετέχουμε στὸ συμπόσιο τῆς πίστεως, διὰ τῆς μεταλήψεως τοῦ ἁγίου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Γιὰ τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς μετοχῆς, ἡ ὁποία συνιστᾶ τὴν οὐσιαστικὴ χαρὰ τῆς κοινωνίας μας μὲ τὸν θεό, ὁμιλεῖ ἡ ἁγία Γραφὴ ὡς ἑξῆς:

Αὐτός, δηλαδὴ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔχοντας τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, πρόσφερε τὸν ἑαυτὸ Τοῦ ἄψογη θυσία στὸν θεὸ κι ἔτσι θὰ καθαρίσει τὴν συνείδησί μας ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ ὁδηγοῦν στὸν αἰώνιο καὶ πνευματικὸ θάνατο (Ἑβραίους θ' 14).

Σύμφωνα μ' αὐτά, μὲ τὸ αἷμα τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας ἡ ψυχή μας καθαρίζεται, τρέφεται, λαμπρύνεται, στολίζεται καὶ θεοῦται.

Πράγματι, Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, εὐλογημένοι χριστιανοί, ἐκ τοῦ ζωοδόχου τάφου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀνέτειλε ζωὴ καὶ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ Ἀθανάτου ἀθανασία. Αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας γινόμεθα μέτοχοι καὶ κοινωνοὶ μὲ τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε». Ἡ Ἐκκλησία μας προσκαλεῖ σ' αὐτὴ τὴν πασχαλιὰ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα μας, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν μυστηριακὴ ἑνωσί μας μὲ τὸν παθόντα, σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Ὁ Κύριός μας καλεῖ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του γιὰ νὰ ὑπερβοῦμε τὰ ὅρια τῆς κτιστῆς καὶ φθαρτῆς ζωῆς μας, νὰ περάσουμε μαζί Του στὴν δόξα καὶ στὴν χαρὰ τῆς αἰωνιότητος.

Αὐτὸ εἶναι τὸ Πάσχα τῶν πιστῶν. Ὅσοι πιστοί, προσέλθετε στὴν γιορτὴ καὶ στὴν πανηγύρι. Ὅσοι πιστοί, ἑορτάσετε τὸ Πάσχα μας μὲ καθαρὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καρδιὰ καὶ συνείδησι γεμάτη ἀπὸ πίστι καὶ ἀλήθεια. Ὅσοι πιστοί, γνωρίσετε τὴν δύναμι τοῦ μυστηρίου καὶ δοξάσετε μ' ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς σας καὶ τὴν διάθεσι τοῦ νοῦ σας τὸν ἀναστάντα Λυτρωτὴ καὶ Σωτήρα.

Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο εὔχομαι πατρικῶς νὰ ἑορτάσετε τὴν ἀνάστασι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ γίνετε κοινωνοὶ καὶ μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς, τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς δόξης τοῦ ἀναστάντος Κυρίου.

Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
¶ Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ