logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2001

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2001

Ἀδελφοί μου καὶ Παιδιά μου,

Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς καὶ Πατέρας μας «ὁ καιροὺς ἢ χρόνους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενος» Πράξ. α´ 7 μᾶς ἀξιώνει νὰ εἰσερχόμαστε σήμερα στὸ Νέο ῎Ετος 2001, στὸ πρῶτο σωτήριο ἔτος τῆς τρίτης μετὰ Χριστὸν χιλιετίας.

Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δοξάζουμε τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μας, ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ μετρήσουμε τὸ δισχιλιοστὸ πρῶτο ἔτος. Βιώνουμε τὸ γεγονὸς μὲ ταπείνωσι καὶ τὸ προσεγγίζουμε μὲ τὴν προσευχή μας.

Ὁ κόσμος ὁλόκληρος, οἱ ἄνθρωποι ὅπου γὴς προσβλέπουν μὲ ἔντονη προσδοκία καὶ ἐλπίδα πρὸς τὸ μέλλον, πρὸς τὴν ἀνατείλασα νέα χιλιετία, ὅτι θὰ λυθοῦν τὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ τοὺς ταλανίζουν, ὅτι θὰ ἐπικρατήσει εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, ὅτι ὅλοι θὰ εὐημεροῦν, ὅτι ὅλοι θὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν, ὅτι θὰ σταματήσουν οἱ πόλεμοι, ὅτι θὰ ἐξαλειφθῆ ἡ ἀθλιότης καὶ ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὅτι θὰ νικηθοῦν οἱ ἀσθένειες, ὅτι οἱ ἐπιστῆμες θὰ ἀνοίξουν νέες προοπτικές, ὅτι ἡ κοινωνία θὰ προοδεύσει, ὅτι θὰ ἐπικρατήσει ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀδελφωσύνη, ἡ ἰσότητα, ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνοχή.

Μπροστὰ σ’ αὐτὰ τὰ ὁράματα ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι·

α) Ὁ χρόνος ἀφ’ ἑαυτοῦ του οὔτε καλὸς εἶναι, οὔτε κακός. Δὲν φέρει τὴν εὐτυχία ἢ τὴν δυστυχία. Μιὰ τέτοια ἄποψι αἰχμαλωτίζει καὶ ὑποτάσσει τὸν ἄνθρωπο σὲ τυφλὲς καὶ ἄλογες δυνάμεις, ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος κοσμήθηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργό του μὲ τὴν λογική, τὴν βούλησι, τὴν ἐλευθερία.

Κατὰ τὴν χριστιανικὴ ἄποψι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ μέσα στὸ χρόνο μὲ τὰ ἔργα του, τὶς σκέψεις του, τὶς ἰδέες του, τὶς ἐπιδιώξεις του γεμίζει τὸν χρόνο μὲ φῶς, χαρά, ἀγάπη, εὐτυχία ἢ ἀντιθέτως μὲ σκοτάδι, ἀπελπισία, πόνο καὶ δυστυχία.

β) οἱ ἄνθρωποι, ποὺ προσπαθοῦν νὰ πραγματοποιήσουν ὅλες τὶς ὡραῖες καὶ ἰδανικὲς αὐτὲς συνθῆκες τῆς ζωῆς, στηρίζονται σὲ ἐγκόσμιες δυνάμεις καὶ προσπάθειες καὶ σὲ ἐξωτερικούς, ὡς πρὸς τὸν ἄνθρωπο, παράγοντες. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ κάνει ὅλα αὐτὰ τὰ ὁράματα οὐτοπικά, ἀνέφικτα καὶ ἀπογοητεύει συνέχεια τὸν ἄνθρωπο.

γ) Τὴν ζωή μας, τὴν κοινωνία μας, τὸν κόσμο μας μόνο ἡ χάρις τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, μποροῦν νὰ μεταμορφώσουν καὶ νὰ ἀνακαινίσουν. Κάθε ἔτος, κάθε ἡμέρα, κάθε ὥρα τῆς ζωῆς μας ὀφείλουμε νὰ τὴν ἀξιοποιοῦμε μὲ τὴν χάρι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος καὶ νὰ γεμίζουμε τὸν χρόνο μας μὲ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ μᾶς παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν γράφει· «Προσέχετε, λοιπόν, καλά, μὴ ζεῖτε ὡς ἀσύνετοι, ἀλλὰ ὡς συνετοί. Νὰ χρησιμοποιεῖτε σωστὰ τὸ χρόνο σας, γιατὶ ζοῦμε σὲ πονηροὺς καιρούς. Γι’ αὐτὸ μὴν εἶσθε ἄφρονες, ἀλλὰ ν’ ἀντιλαμβάνεσθε τὶ θέλει ὁ Κύριος ἀπὸ σᾶς» Ἐφεσ. ε´ 16-17.
δ) Οὔτε οἱ ἐνδοκόσμιες δυνάμεις, οὔτε οἱ χαρισματικοὶ ἡγέτες, οὔτε τὰ εὐφυῆ συστήματα ἔχουν τὴν δύναμι νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο, γιατὶ τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες φέρουν μέσα τους τὴν πτῶσι καὶ τὴν φθορά. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ὅμως, ὅταν ἀναγεννηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀνακαινισθεῖ ἀπὸ τὴν καθαρτική, ἁγιαστικὴ καὶ θεοποιὸ χάρι τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει τὴν ζωή του, τὸν κόσμο, τὴν κοινωνία σὲ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λύσει ὅλα του τὰ προβλήματα μὲ τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐφαρμογὴ τῶν θείων ἐντολῶν, τὴν ἄσκησι γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῶν ἀρετῶν.

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς εἰσερχόμαστε στὸ νέο χρόνο, ποῦ ἄρχισε νὰ μετρᾷ καὶ ἀτενίζουμε τὸ μέλλον μὲ τὴν αἰσιοδοξία, ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ Ἐκκλησία μας.

Εὐλογῶ ὅλους πατρικὰ μὲ ἀγάπη.

Χρόνια Πολλά.
Εὐλογημένο καὶ τὸ Νέον ῎Ετος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 2001.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ