logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2008

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2008

Πρὸς
τὸν ῾Ιερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Πιστὸ Λαὸ
ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας

᾿Αγαπητοί μου Πατέρες καὶ ᾿Αδελφοί
«Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθαίου α´ 23)

«᾿Επέλαμψεν ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ ἑορτὴ πανσεβάσμιος» ἡ τῶν Γενεθλίων τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρος Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθε στὸν κόσμο πραγματοποιώντας «θαυμαστὰ πράγματα, βουλὴν ἀρχαίαν ἀληθινήν» (῾Ησαΐου κε 1), ἐκπληρώνοντας τὴν παλαιὰ προφητεία τῆς ἐλεύσεώς Του, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος.

«Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγιναν, ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶχε πεῖ ὁ προφήτης· ἡ Παρθένος θὰ μείνει ἔγκυος καὶ θὰ γεννήσει Υἱὸ καὶ θὰ τοῦ δώσουν τὸ ὄνομα ᾿Εμμανουήλ, ποὺ σημαίνει, ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας».

α´. «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός»

Γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.

Εἶναι μαζί μας, ὅταν συμμετέχουμε στὰ ἅγια μυστήρια ὅπως ἐδίδαξε, ὅτι·
«᾿Εκεῖνος ποὺ τρώει τὴν σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου εἶναι ἑνωμένος μαζί μου, κι ἐγὼ μὲ αὐτόν».

Εἶναι μαζί μας ὅταν τηροῦμε τὶς ἐντολές Του, ὅπως τόνισε· «῞Οποιος μὲ ἀγαπάει, θὰ τηρήσει τὸν λόγον μου. Καὶ ὁ πατέρας μου θὰ τὸν ἀγαπήσει, καὶ θὰ ἔρθουμε σ᾿ αὐτὸν καὶ θὰ κατοικήσουμε μαζί του».

Εἶναι μαζί μας στὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη κατὰ τὴν διαβεβαίωσή Του· «Γιατὶ ὅπου εἶναι συναγμένοι δύο ἢ τρεῖς στὸ ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι κι ἐγὼ ἀνάμεσά τους».
Εἶναι μαζί μας στὴν ᾿Εκκλησία μας κατὰ τὴν ἀπόφασή Του· «Θὰ εἶμαι Θεός τους κι αὐτοὶ θὰ εἶναι λαός μου».

β´. «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός»

Γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.

Εἶναι μαζί μας στὴν κοινωνία τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς ἀποξενώσεως ποὺ ζοῦμε, γιὰ νὰ μὴν αἰσθανόμαστε μόνοι καὶ ἐγκαταλελειμένοι, ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς στὸν λαό Του μὲ τὸν προφήτη ᾿Ησαΐα καὶ ἐπεσφράγισε μὲ τὴν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ Του τὸ ἅγιο καὶ τέλειο θέλημά Του.

«Δὲν θὰ σὲ ἀφήσω μόνον, οὔτε θὰ σ᾿ ἐγκαταλείψω».

῾Ο ῎Ιδιος ὁ Κύριός μας διαβεβαίωσε τοὺς μαθητές Του πρὶν ἀναληφθεῖ στοὺς οὐρανούς «δὲν θὰ σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς».

῾Η παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή μας, πολὺ δὲ περισσότερο ἡ κοινωνία μας, ἡ ἕνωσή μας καὶ ὁ συνδοξασμός μας μαζί Του (πρὸς ᾿Εφεσίους β´ 4-6) μᾶς ἐνθαρρύνει καὶ μᾶς γεμίζει αἰσιοδοξία. ᾿Απὸ αὐτὴ ἀντλοῦμε δύναμη στὸν καθημερινὸ ἀγῶνα τῆς ζωῆς μας ἐπειδή κατὰ τὸν Ψαλμωδό· «῾Ο Κύριος εἶναι βοηθός μου· δὲν θὰ φοβηθῶ· τί μπορεῖ νὰ μοῦ κάνει ἕνας ἄνθρωπος;».

Εἶναι μαζί μας στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα μας. ῞Οταν δεχόμαστε τὴν ἐπίθεση τῆς ἁμαρτίας καὶ διαλυόμαστε ἀπὸ τὴν σφοδρότητά της. Τότε ᾿Εκεῖνος μᾶς ἐνθαρρύνει νὰ ἀντιστεκόμαστε προτρέποντας ὅλους μας· «῾Ο κόσμος θὰ σᾶς κάνει νὰ ὑποφέρετε· ἀλλὰ ἐσεῖς νὰ ἔχετε θάρρος, γιατί ἐγὼ τὸν ἔχω νικήσει τὸν κόσμο».

γ´. «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός»

Γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα ἐπειδὴ ὁ Θεὸς κατὰ τὴν διαβεβαίωσή Του παραμένει ἑνωμένος μαζί μας καὶ μετὰ τὴν ἀνάληψή Του στοὺς οὐρανούς καὶ θὰ παραμείνει αἰώνια.

«Κι ἐγὼ θὰ εἶμαι μαζί σας πάντα, ὡς τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου».

Τὴν κοινωνία αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Δημιουργό του, ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς δύναται νὰ διακόψει γιὰ νὰ ἀποξενώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως συνέβη στὴν περίπτωση τῶν Πρωτοπλάστων, ἀφοῦ ὁ Κύριος μας ᾿Ιησοῦς Χριστός «κατάργησε τὸ χρεόγραφο μὲ τὶς διατάξεις του, ποὺ ἦταν ἐναντίον μας, καὶ τὸ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν μέση καρφώνοντάς το στὸν σταυρό. ᾿Αφαίρεσε τὴν δύναμη ποὺ εἶχαν οἱ δαιμονικὲς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες καὶ τὶς διαπόμπεψε, σέρνοντάς τε νικημένες στὸν θρίαμβο τοῦ σταυροῦ Του».

῾Ο Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας μας, Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰσῆλθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ μὴ ζοῦμε ἔρημοι καὶ στερημένοι τῶν δωρεῶν Του, ὅπως διδάσκει ὁ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος· «Γνωρίζετε, βέβαια, τὴν χάρη τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ· ἦταν πλούσιος κι ἔγινε φτωχὸς γιὰ χάρη σας, γιὰ νὰ μπορέσετε ἐσεῖς νὰ πλουτίσετε μὲ τὴν φτώχεια ᾿Εκείνου».

Παρὰ ταῦτα παρατηροῦμε ὅτι ἀπὸ τὴν ζωὴ πολλῶν ἀπουσιάζει ὁ Θεός, εἶναι ἔρημη ἀπὸ τὴν Χάρη Του. Γι᾿ αὐτὸ ὁ πιστὸς παρακαλεῖ, ὅπως οἱ Μαθητές Του «μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν» (Λουκᾶ κδ´ 29).

Εὔχομαι πατρικά
Τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα ὁ σαρκωμένος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μαζί σας καὶ νὰ παραμείνει μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς Λαϊκοὺς τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς σας.

Μὲ ἑόρτιες εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.