logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ.3/7α/1041                          Ἐν Καισαριανῇ τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Πρός
τούς ἐπιτυχόντες Νέους καί τίς ἐπιτυχοῦσες Νέες
εἰς τά Ἀνώτατα καί Τεχνολογικά Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα
ἐκ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου Νέοι καί Ἀγαπητές μου Νέες
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ

Ἡ εἴσοδος σας στά Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Πατρίδος μας μοῦ δίδει τήν ἀφορμή νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας γιά νά σᾶς ἀπευθύνω τά συγχαρητήρια μου καί τίς πατρικές εὐχές μου.

Ἐνώπιον σας διανοίγεται τό θαυμαστό καί ἑλκυστικό πεδίο τῶν γνώσεων, αὐτό πού σεῖς ἐπιλέξατε νά σπουδάσετε. Ὡς λειμών πνευματικός θά σᾶς τέρψῃ, θά σᾶς χαρίσῃ ἐμπειρίες καί ἄλλες πνευματικές ἐκπλήξεις. Ἐπειδή ὅμως ὁ κόσμος μας εἶναι σύνθετος καί τήν χαρά διαδέχεται ἡ λύπη, τήν ἐπιτυχία ἡ ἀποτυχία, τήν ἀθωότητα ἡ πονηρία, θέλω κι ἐγώ ὡς πνευματικός πατέρας σας νά σᾶς συμβουλεύσω δανειζόμενος αὐτά, τά ὁποῖα ὁ Μέγας Βασίλειος συμβουλεύει τούς νέους, ἀνεψιούς του, υἱούς τῆς κατά σάρκα ἀδελφῆς του. Nά συμπεριφερθοῦν καί αὐτοί κατά τίς σπουδές τους, ὅπως ἡ μέλισσα, ἡ ὁποία ἐπισκέπτεται τά ἄνθη καί ἀντλεῖ ἀπ’ αὐτά μόνο τό μέλι ἀφήνοντας τά ὑπόλοιπα ὡς περιττά, ἤ ὅπως ὁ κηπουρός κόπτει τά τριαντάφυλλα ἀποφεύγοντας τά ἀγκάθια γιά νά μήν πληγωθῇ. Ἔτσι κι ἐσεῖς ἀντλήσατε αὐτό πού πρέπει καί εἶναι ὠφέλιμο καί συμβάλλει στήν πρόοδο καί προφυλαχθῆτε ἀπ’ ὅσα εἶναι ἀπρεπῆ, χαμερπῆ καί ἐπιζήμια.

Ἐπίσης σᾶς ἀναμένει ὁ στίβος τῆς ζωῆς, εἰς τόν ὁποῖον καλεῖσθε νά ἀγωνισθῆτε γιά νά ἐπιδείξετε τήν ἀρετή σας καί τόν λαμπρό χαρακτῆρα, τόν ὁποῖον ἐσμίλευσαν οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοι σας. Ὁ ἀγών τῆς ζωῆς καταξιώνει τά πρόσωπα.

Στήν περίοδο πού διανοίγεται θά κληθῆτε νά ἀντιμετωπίσετε σημαντικά θέματα καί νά λάβετε ἀποφάσεις, ὅπως ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια, τό ἐπάγγελμα καί ἄλλα.

Μέ τό φωτισμό τοῦ Θεοῦ θά ἐπιτύχετε τά καλλίτερα.

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῇ, ὥστε νά προοδεύσετε στίς σπουδές σας καί νά πραγματοποιήσετε πάντα ἀγαθόν καί εὐλογημένον σκοπόν τῆς ζωῆς σας.
Μέ πολλές πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.