logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η           Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἐν Καισαριανῇ τῇ 12ᾳ Σεπτεμβρίου 2005
ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
γιά τήν ἔναρξι τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2005-2006.
 

ΠΡΟΣ
τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Ἐτελέσθη μόλις ἡ Ἀκολουθία γιά τήν ἔναρξι τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2005-2006 καί παρεκαλέσαμε τόν Κύριο καί Θεό μας νά εὐλογήσει τήν προσπάθεια ὅλων.

Ὡς πνευματικός Πατέρας ἐπιθυμῶ νά ἀπευθυνθῶ μέ τό μήνυμα μου αὐτό :

Πρῶτον σέ σᾶς παιδιά μου, καί νά σᾶς εὐχηθῶ νά προοδεύσετε αὐτό τό ἔτος σέ ὅλους τούς τομεῖς, ἰδιαιτέρως στίς σπουδές σας καί στό ἦθος σας. Ὁ Κύριος μας νά σᾶς δίδει σοφία καί φωτισμό γιά τίς σπουδές σας, νά σᾶς δυναμώσει μέ ἰσχυρή θέλησι στούς πνευματικούς ἀγῶνες σας γιά τήν κατάκτησι τῆς ἀρετῆς, νά σᾶς προστατεύσει ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς σας καί νά σᾶς βοηθήσει ὅλους νά ἐπιτύχετε κάθε ἀγαθό καί εὐλογημένο σκοπό τῆς ζωῆς σας.

Θέλω ἐπίσης νά σᾶς διαβεβαιώσω, ὅτι προσεύχομαι γιά σᾶς. Ἡ ζωή εἶναι πολύπλοκη καί οἱ συνθῆκες δυσχερεῖς. Θά διακριθεῖτε ἄν θεμελιώσετε καί οἰκοδομήσετε τήν ζωή σας πάνω σέ σταθερά θεμέλια καί ὑψηλές ἀξίες. Αὐτά πού θά σᾶς διδάξουν οἱ ἀξιοσέβαστοι διδάσκαλοι ἤ καθηγητές σας. Μή δειλιάσετε ἀπό τίς δυσκολίες. Μή ἀποφύγετε τούς κόπους. Προσευχηθῆτε. Μελετήσατε. Προστατεύσατε τήν ψυχή σας καί τήν ζωή σας. Τελικῶς ὁ νικητής θά ἐπιβραβευθεῖ.
Δεύτερον ἀπευθύνομαι στούς σεβαστούς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας μας. Μέ τό μήνυμα μου αὐτό σᾶς χαιρετῶ καί δηλώνω, ὅτι ὅλοι μας καί μεταξύ αὐτῶν καί ἐγώ, σᾶς περιβάλλουμε μέ τήν ἐκτίμησι καί τό σεβασμό πού σᾶς πρέπει καί σᾶς ἀνήκει.

Εὔχομαι καί γιά σᾶς ὁ Κύριος καί Θεός νά σᾶς ἀναδεικνύει σοφούς καί ἀληθεῖς διδασκάλους καί παιδαγωγούς.

Τρίτον τέλος στρέφομαι πρός σᾶς τούς ἄξιους ἐπαίνου καί τιμῆς γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν παιδιῶν, γιά νά σᾶς πῶ, ὅτι ὁ Θεός σᾶς ἐχάρισε τό ὕψιστο δῶρο τῆς τεκνογονίας, νά γίνετε γονεῖς, Ἐκεῖνος παραμένει κοινός Πατέρας ὅλων μας. Ἀξίωσε καί σᾶς νά χαρῆτε τήν πατρότητα ἤ τήν μητρότητα νά ἀκούσετε τήν γλυκόφθογγη προσφώνησι Πατέρα ἤ Μητέρα.

Προσεύχομαι καί γιά σᾶς νά εἶσθε καλλίτεκνοι. Νά χαίρεσθε καί νά εὐφραίνεσθε ἀπό τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν σας. Νά μή λυπῆσθε ἀπό νεανικά ναυάγια, ἀλλά νά τιμηθῆτε ὡς γονεῖς καλῶν καί εὐλογημένων τέκνων.

Εὐλογῶ πατρικῶς ὅλους καί προσεύχομαι γιά ὅλους.

Ὁ Θεός νά σᾶς φωτίζει ὅλους νά πράττετε τό θέλημα Του καί νά γίνεσθε εὐάρεστοι ἐνώπιον Του. Καλή ἐπιτυχία καί καλή πρόοδο.

Μετά θερμῶν εὐχῶν καί πατρικῶν εὐλογιῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.