logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2012

Πρὸς
τὸν εὐαγῆ ῾Ιερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ Λαὸ
τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας

᾽Αγαπητοὶ Πατέρες καὶ ᾽Αδελφοί
χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

῾Ο νέος χρόνος ἀνέτειλε στὴν σκυθρωπάζουσα ταραγμένη κοινωνία μας. ῾Η σκυθρωπότητα αὐτὴ ὀφείλεται στὴν ἀνασφάλεια ποὺ φυγαδεύει τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, στὴν ἀγωνία καὶ τὴν ἀπορία περὶ τῶν μελλόντων, στὴν ὑπαρξιακὴ κενότητα ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἀπώλεια τῶν θεωρουμένων στηριγμάτων τῆς ζωῆς.

῾Ο νέος χρόνος γεννᾶ μιὰ ἐλπίδα, μιὰ προσδοκία, ἕνα ὄνειρο. Οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν νὰ ζήσουν μὲ ἀσφάλεια, νὰ εὐημεροῦν, νὰ εὐτυχοῦν, νὰ μὴ στεροῦνται, νὰ μὴ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ δοκιμασίες, ποθοῦν τὴν ἐσωτερικὴ πληρότητα τῆς ὑπάρξεώς τους. Οἱ περισσότεροι ὅμως ἐπιδιώκουν ἐναγωνίως νὰ πληρώσουν τὴν ψυχή τους ἀπὸ τὰ ἀνεπαρκῆ πρόσκαιρα καὶ μηδαμινά.

Μὲ τὴν σάρκωσή Του ὁ Θεὸς ἔφερε στὴν πληγωμένη, ταλαιπωρημένη, ἀγωνιοῦσα καὶ πτωχευμένη ἀνθρωπότητα τὸν θησαυρὸ τῆς πληρότητας τῆς θείας ζωῆς, καθὼς θεολογεῖ ὁ ἀπόστολος ᾽Ιωάννης στὸ Εὐαγγέλιό του «καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ πάντες ἐλάβομεν»1.

Γιὰ τὸν πιστὸ ἡ πληρότητα τῆς ζωῆς δὲν ἐξασφαλίζεται μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅπως καὶ ἡ ἀπουσία τους ἢ ἡ στέρησή τους δὲν ἀφήνει κενὴ τὴν ψυχή. ῎Αδεια καὶ ἔρημη μένει ἡ ψυχὴ καὶ ἡ ζωὴ μόνο ὅταν ἀπουσιάζει ὁ Θεός.

῾Η θεολογία τῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας ἐπισημαίνει στοὺς ἐπιζητοῦντες αὐτὴ τὴν πληρότητα, ὅτι τὸ αἴτημα αὐτὸ στὴν οὐσία του σχετίζεται μὲ τὸ πρόβλημα τῶν σχέσων τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό Πατέρα. ῞Οσο ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀντιστέκεται σ᾽ Αὐτόν, τόσο ταλαιπωρεῖ καὶ πολεμεῖ τὸν ἑαυτό του, τοὺς ἀδελφούς του, τὴν κτίση ὁλόκληρη. ῾Επομένως ἡ ἀναζήτηση τῆς πληρότητας καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπόκτησή της εἶναι καὶ πρέπει νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἀγώνα γιὰ προσέγγιση καὶ συμφιλίωση μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα μας.

῾Η ᾽Εκκκλησία διδάσκει ὅτι ἡ ἀνασφάλειά μας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας μας καὶ ὑποδουλώσεώς μας στὰ πάθη ποὺ κυριαρχοῦν μέσα μας καὶ ἐξουσιάζουν τὴν θέλησή μας. ῍Ας θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Πρωτόπλαστος ᾽Αδὰμ μετὰ τὴν ἁμαρτία, ἐνῶ ἦταν στὸν Παράδεισο, ὅταν τὸν κάλεσε ὁ Κύριος, ἐκεῖνος φοβήθηκε καὶ κρύφτηκε2 .῾Η ἀνασφάλειά μας ὀφείλεται κυρίως στὸν ἐγωϊσμό μας, τὴν ἀπληστία μας, τὴν πλεονεξία μας, τὴν εἰδωλολατρία μας. Αὐτὰ τὰ φοβερὰ καὶ φρικτὰ πάθη ποὺ ἐπικράτησαν καὶ κυριάρχησαν στὴν ζωή μας καὶ δι᾽ αὐτῆς στὴν κοινωνία καὶ στὸν κόσμο μας καὶ ὁ ἀπάνθρωπος κορεσμός τους δηλητηριάζουν τὴν ζωή μας καὶ προξενοῦν τὴν ταραχή, τὴν σκότιση τοῦ νοῦ, τὸ μῖσος, τὴν ἔχθρα στὶς σχέσεις μας, τὴν κενότητα τῆς ψυχῆς.

Καὶ μόνο ἂν καθαρισθοῦμε καὶ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτά, ἂν πλησιάσουμε τὸν Σωτήρα μας, τὸν Κύριό μας ᾽Ιησοῦ Χριστό, τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς ἀπέστειλε «λυτρωτήν, εὐεργέτην, εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς» θὰ ἔχουμε ἀρχίσει οὐσιαστικὰ νὰ ἀποκτοῦμε τὴν πληρότητα τῆς ζωῆς μας. Μόνο ἂν ᾽Εκεῖνος μᾶς θεραπεύσει ἀπὸ τὴν μάστιγα τῆς ἁμαρτίας μας, τὴν ὁποία ὅταν πράττουμε, πολεμᾶμε τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς μας, θὰ μπορέσουμε νὰ αἰσθανθοῦμε αὐτάρκεις καὶ πλήρεις καὶ νὰ βιώσουμε τὸ ἀποστολικὸ «ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ τὰ πάντα κατέχοντες»3.

῾Η ᾽Εκκλησία μας ἐπισημαίνει, ὅτι πληρότητα ζωῆς χωρὶς κάθαρση ἀπὸ τὰ πάθη, μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχει καὶ οὔτε εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ ἀποκτηθεῖ. Εἶναι ὄνειρο ἀπατηλὸ καὶ φευγαλέο. Προηγεῖται ἡ μετάνοια καὶ ἀκολουθεῖ ἡ πληρότητα. ῞Οταν ὁ ἄνθρωπος μετανοεῖ, πληροῦται χάριτος καὶ ἀλήθειας.

Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐξομολογεῖται, ὅτι κάμπτει τὰ γόνατά του προσευχόμενος γιὰ τοὺς πιστούς, γιὰ νὰ γεμίσει ἡ ζωή τους ἀπὸ τὴν πλούσια χάρη τοῦ Θεοῦ4 καταλήγοντας μὲ τὴν εὐχετικὴ προτροπὴ «πληροῦσθε ἐν πνεύματι»5.

᾽Αδελφοί

Εὔχομαι τὸ νέο ῎Ετος 2012 νὰ εἶναι εὐλογημένο καὶ πεπληρωμένο ἀπὸ κάθε εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.

Μὲ ἑόρτιες θερμὲς πατρικὲς εὐχὲς γιὰ ὅλους.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ Δανιήλ