logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2005

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2005

Ἀδελφοί μου καὶ Παιδιά μου,

Ὁ χρόνος, ὅπως καὶ ὁ χῶρος, εἶναι δημιουργίες τοῦ Θεοῦ.

῾Η ῾Αγία Γραφὴ διδάσκει, ὅτι ὁ Θεὸς τὴν τετάρτη ἡμέρα τῆς δημουργίας ἐδημιούργησε τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν ἥλιο καὶ τὴν σελήνη προκειμένου νὰ εἶναι «εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρες καὶ εἰς ἐνιαυτούς» Γένεσις α´ 14. Μόνος ὁ Θεὸς δὲν δεσμεύεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτά. Εἶναι ἄχρονος καὶ αἰώνιος. Ἐμεῖς ἐδημιουργήθημεν καὶ κινούμεθα περιοριστικῶς ἐντὸς αὐτῶν. Δὲν εἴμεθα ἄναρχοι. Ἀφετηρία μας ἔχουμε τὴν γέννησι καὶ τὸ «ἅπαξ ἀποθανεῖν» ῾Εβρ. θ´ 27, ἀνεξάρτητη καὶ ἀναπόφευκτη ἐπίγεια αὐλαία.

Μέσα εἰς αὐτὴ τὴν πορεία τοῦ χρόνου μὲ τὸ χθές, τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο, ἐπεμβαίνει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς λυτρώση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, δίδοντάς μας ζωή, ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία συνεπάγεται τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο καὶ νὰ μᾶς ἐλευθερώση τελικὰ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ χρόνου χαρίζοντάς μας τὴν αἰωνιότητα.

Ὁ Κύριος μᾶς δίδει τὸν χρόνο, τὴν κάθε στιγμή, τὴν κάθε ἡμέρα, τὸ κάθε ἔτος, ἀλλὰ περιμένει καὶ καρπούς. ῞Ολοι εἴμεθα «ἐν τῷ ἀμπελῶνι πεφυτευμένοι» Λουκ. ιγ´ 6, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία Του. ῎Εχει μάλιστα τοποθετήσει καὶ ἀμπελουργὸ γιὰ νὰ καλλιεργῆ τὴν ἄμπελο, δηλαδὴ τοὺς ποιμένες καὶ τοὺς ἄλλους ἱεραποστολικοὺς ἐργάτες. Κι ἔρχεται ὁ Κύριος «ζητῶν καρπόν» ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο.
Καὶ ποῖος εἶναι ὁ καρπός πού ζητεῖ ὁ Κύριος; Ζητεῖ·

* Μετάνοια καὶ ἔργα ἄξια τῆς μετανοίας Ματθ. γι´ 8.

* Καρπό, εἰς ἁγιασμὸν ζωῆς Ρωμ. στ´ 22.

* Καρποὺς τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖον ἀφειδωλεύτως μᾶς δίδει Γαλ. ε´ 22.

* Καρπό, ὁ ὁποῖος βγαίνει ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἐγώ μας Ἰωάν. ιβ´ 24.

* Καρπό, μένοντας ἐν Χριστῷ Ἰωάν. ιε´14.᾿

Εὐχόμεθα «τοῦτο τὸ ἔτος» Λουκ. ιγ´ 7 νὰ εἶναι ἔτος καρποφορίας καὶ πνευματικῆς προόδου καὶ προκοπῆς.

Εὐλογημένο ἀπὸ Θεοῦ τὸ Νέο ῎Ετος 2005

Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
¶ Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ