logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2011

Πρὸς
τὸν εὐαγῆ Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ
χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Eἰσερχόμαστε σήμερα σέ Νέο Ἔτος ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ ἀγαθότητα τοῦ Παντοκράτορα Κυρίου μας. Εἶναι φυσικὸ νὰ διακατεχόμαστε ἀπὸ αἰσιοδοξία, ἐπειδὴ ἀνανεώνονται οἱ προσδοκίες μας γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ μέλλον μας. Ἡ εἴσοδός μας στὸ Νέο Ἔτος σηματοδοτεῖ μία νέα ἀρχή στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας.

Δὲν στερεῖται πνευματικῆς σημασίας τὸ γεγονὸς, ὅτι ἡ Πρωτοχρονιὰ ἑορτάζεται μέσα στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀνακαινίσει τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὴν κτίση ὁλόκληρη, γιὰ νὰ κάνει «τὰ πάντα καινά», ὅπως γράφεται καὶ ὁμολογεῖται ἀπὸ τὸν θεολόγο εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται σὲ αὐτὴ τὴν καινότητα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἑνότητάς του καὶ κοινωνίας του μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, λέγοντας: «Ὅταν κάποιος εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι μία καινούρια δημιουργία. Τὰ παλαιὰ πέρασαν. ὅλα ἔχουν γίνει καινούρια».

Ἂς δοῦμε πῶς ἐννοοῦμε καὶ βιώνουμε αὐτὴ τὴν καινότητα ἐκκλησιαστικῶς.

αʹ. ῾Ο Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς δώσει μία νέα ζωή.

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι διερχόμαστε δύσκολους καιροὺς καὶ χρόνους. Ἀρχέγονες ἀλήθειες, ὅπως τῆς προσωπικῆς συνέπειας, τῆς ἐντιμότητας, τῆς εἰλικρίνειας, τῆς ἐπιγνώσεως τῶν ὁρίων τῆς εὐπρέπειας, τῆς ἀξιοκρατίας, τῆς μείζονος προσπά θειας ἀπεμπολοῦνται, εἰρωνεύονται καὶ ὑποτιμοῦνται.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ζωή μας φθείρεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἦρθε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἐγκαινίασε μία νέα ζωὴ στὴν ὁποία ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ γνώση, ἡ τιμὴ καὶ οἱ ἀρετὲς εἶναι σεβαστές, ἀξιέπαινες καὶ ἀξιοζήλευτες. Μᾶς ἔδωσε κανόνες γιὰ νὰ ὑπερβοῦμε τὰ προβλήματά μας.

βʹ. Ἦρθε γιὰ νὰ γίνουμε νέοι ἄνθρωποι.

Νέοι ἄνθρωποι γινόμαστε ὅσο ἀποβάλουμε καὶ νεκρώνουμε τὸ ἁμαρτωλὸ φρόνημά μας καὶ ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος προσπαθοῦμε νὰ μοιάζουμε στὸν χαρακτήρα τοῦ Δημιουργοῦ Κυρίου μας:

«Ἀφοῦ βγάλουμε ἀπὸ ἐπάνω μας τὸν παλαιὸ ἁμαρτωλὸ ἑαυτό μας μὲ τὶς συνήθειές του καὶ ντυθοῦμε τὸν καινούριο ἄνθρωπο, ποὺ ἀνανεώνεται συνεχῶς σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ δημιουργοῦ του, ὥστε μὲ τὴν νέα ζωή του νὰ φθάσει στὴν τέλεια γνώση τοῦ Θεοῦ»

Ὅταν ἀποκτήσουμε τὸν χαρακτήρα τοῦ Δημιουργοῦ μας, ἔχουμε τὴν τέλεια γνώση Του, ταυτιζόμαστε μὲ Αὐτὸν καὶ μποροῦμε νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του.

γ´. Ἦρθε γιὰ νὰ δώσει σὲ ὅσους ἀναδειχθοῦν νέοι ἄνθρωποι, ἕνα νέο ὄνομα, ὅπως ὑπόσχεται στὴν Ἀποκάλυψη.

Οἱ μαθητὲς τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ λαμβάνουν τὸ πιὸ ἔνδοξο καὶ τίμιο ὄνομα, ὀνομάζονται Χριστιανοί5. Μὴ λησμονοῦμε, ὅτι τὸ νέο ὄνομα τὸ δικαιοῦνται ὅσοι ζοῦν εὐαγγελικὰ καὶ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦμα.

῾Η καινότητα ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα γιὰ νὰ ἀνανεώσουμε τὴν ζωή μας ποὺ πνίγεται ἀπὸ τὶς δυσώδεις ἀναθυμιάσεις τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου τῆς πολυειδοῦς ἁμαρτίας.

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ παρατηρεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι ἐὰν ὁ ἐξωτερικὸς ἄνθρωπος, δηλαδὴ τὸ σῶμα μας καὶ ἡ ζωή μας, ποὺ φαίνεται, καταστρέφεται σιγά-σιγὰ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ μὲ τὰ διάφορα γεγονότα, ὁ ἐσωτερικὸς ὅμως ἄνθρωπος, ἡ ψυχή μας καὶ ἡ πνευματικὴ ζωή μας ἀνακαινίζεται καὶ ἀνανεώνεται ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα.

Εὔχομαι πατρικὰ κατὰ τὸ Νέο Ἔτος νὰ ζήσουμε ὅλοι στὴν καινὴ ζωὴ ἑνωμένοι μὲ τὸν σαρκωμένο Θεό μας. Νὰ προσευχόμαστε νὰ ἀντέχουμε τὴν χλεύη καὶ τὴν εἰρωνεία τῶν πατρικίων τοῦ συστήματος. Νὰ πορευόμαστε στὸν δόλιχο τῶν ἀξιῶν τῆς παραδεδομένης ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς πίστεώς μας, πιστεύοντες τὴν μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἀποβλέποντες στὰ οὐσιώδη τῆς ζωῆς, σεβόμενοι ἐκεῖνα καὶ ἐκείνους ποὺ θὰ μένουν στὴν αἰωνιότητα.

῎Ετσι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ ἀνανεώνει τὴν ζωή μας καὶ θὰ τὴν ἁγιάζει.

Μὲ ἑόρτιες πατρικὲς θερμὲς εὐχὲς γιὰ ὅλους
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ
Δανιήλ